Rạng Đông - Khách Sạn Mỹ Tho Tiền Giang

GOI COM VAN PHONG

Phòng 4 khách River View

Giá: 520.000 VNĐ/Đêm

Phòng 2 khách River View

Giá: 365.000 VNĐ/Đêm

Phòng 1 khách River View

Giá: 260.000 VNĐ/Đêm

Phòng 1 khách City View

Giá: 230.000 VNĐ/Đêm

Phòng 2 khách City View

Giá: 335.000 VNĐ/Đêm

Rạng Đông - Khách Sạn Mỹ Tho Tiền Giang